Ako pri meraní cylindrickej vložky postupovať?

Pozrite sa na video!

Meradlo na cylindrické vložky si môžete stiahnuť tu a vytlačiť, postačí Vám ale aj obyčajné pravítko.

Ak máte vložku vymontovanú, jednoducho odmerajte vzdialenosť od otvoru na upevňovaciu skrutku po obidva konce vložky:

Měření vložky - délka A

Měření vložky - délka B

Namerané rozmery vyberte pri nákupe vložky v našom e-shope, alebo nám ich povedzte pri nákupe vložky v predajni.

Vložky sa štandardne vyrábajú v rozmeroch po 5 milimetroch (30/30, 30/35, 50/45 a pod.)

Veľkosť vložky musí být zvolená tak, aby vložka bola rovnako dlhá alebo o trochu dlhšia, ako je hrúbka dverí vrátane kovania. Ideálne je, ak konce vložky s kovaním lícujú. Vložka nesmie presahovať kovanie na vonkajšej ani vnútornej strane o viac ako 3 mm.

U niektorých kovaní na vchodové dvere sa môžeme stretnúť s bezpečnostným prekrytím, ktoré na vonkajšej strane vložku zakrýva. V takomto prípade musí byť táto strana vložky o trochu kratšia, aby ju bolo možné do dverí s namontovaným vnonkajším štítom kovania zasunúť. (Na obrázku vidíte rovnaké kovanie vo verzii bez prekrytia a s prekrytím.)

bezpečnostní kování bez překrytu a s překrytem