Odstúpenie od zmluvy

Do 14 dní od prevzatia tovaru môžete od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť. Jednoducho nám tovar vrátite a my Vám zašleme peniaze späť. Pre vrátenie tovaru zakúpeného v e-shope platia nasledujúce podmienky:

  • Tovar nesmie byť nijak poškodený.
  • Tovar musí byť vrátený kompletný, teda so všetkými súčasťami, s kompletným príslušenstvom a predajným obalom vrátane prípadnej výplne. 
  • Náklady na dopravu vráteného tovaru hradí kupujúci.

Prečítajte si, prosím Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť priložený formulár Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Reklamácia

Pokiaľ nie je uvedené inak, na tovar sa vzťahuje štandardná záručná doba dva roky. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru. V prípade, že k výrobku existuje záručný list, je vystavený v deň predaja tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru jeho používaním alebo na poškodenie spôsobené nevhodným používaním.

Pokiaľ na zakúpenom tovare objavíte vadu, máte v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Kontaktujte nás prosím písomne alebo elektronicky a nezabudnite uviesť predovšetkým typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady. Pre tieto účely môžete využiť Formulár pre uplatnenie reklamácie. Do dvoch pracovných dní Vám zašleme informácie o ďalšom postupe. Pokiaľ budete tovar zasielať prostredníctvom prepravnej spoločnosti, zabaľte prosím tovar do pôvodného obalu alebo iného vyhovujúceho prepravného obalu. Za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy nenesieme zodpovednosť. V prípade uznanej reklamácie náklady na dopravu nehradíte.

Posúdime oprávnenosť reklamácie a telefonicky alebo elektronicky Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní.

Dôležité dokumenty

Chcete vrátiť alebo reklamovať tovar? Kontaktujte nás!

 Poslať žiadosť o vrátenie/reklamáciu